WD-40

1952

ก่อตั้งบริษัท Rocket Chemical Company in San Diego, USA และได้ผลิตสินค้า เพื่อใช้ในการป้องกันสนิมไล่สนิมเพื่อใช้สำหรับองค์การด้านอวกาศของสหรัฐ อเมริกา

WD-40

1953

ได้เปิดตัวสินค้า WD-40® อย่างเป็นทางการครั้งแรกเพียงหนึ่งเดียวด้วยคุณสมบัติ ที่ว่า Water Displacement (สามารถไล่น้ำได้และความชื้น อีกทั้งยังป้องกัน การเกิดสนิม และไล่สนิมได้) โดยการทดลองสูตรถึง 40 ครั้งกว่าจะประสบผลสำเร็จโดย การจึงเป็นที่มาของชื่อผลิตภัณฑ์ WD-40

WD-40

ATLAS

WD คือ การไล่น้ำ, ดูดความชื้น (water displacement formulation) 40 หมายถึง จำนวนครั้งในการทดลองจนประสบความสำเร็จ ซึ่งองค์การ NASAได้นำใช้ WD-40 มาใช้ในสำหรับป้องกันสนิม และการสึกหรอของจรวดการยิงขึ้นสูงอวกาศให้กับจรวด มิสไซน์ “ATLAS” ในเวลานั้น.

WD-40

1955

ได้บรรจุลงสู่กระป๋องและออกจำหน่ายสู่ตลาดผู้บริโภคเนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพ ที่มีอยู่ของสินค้าและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทันที

WD-40

1960

สถานการณ์มักจะสร้างวีรบุรุษเสมอ WD-40® ถูกสั่งซื้อเพื่อไปใช้ในการช่วยเหลือใน อุทกภัยครั้งใหญ่จาก พายุเฮอร์ริเคน “Caria” ที่บริเวณชายฝั่ง ฟลอริด้า โดยใช้ในการไล่ความชื้น รถยนต์ และเครื่องยนต์ต่างๆ ที่ถูกน้ำซืม เข้าไปลัดวงจร ทำให้ไม่สามารถ ใช้งานได้ ให้กลับมา ใช้งานได้อีกครั้ง

WD-40

CFC

และในปีเดียวกันนั้นเอง WD-40® ก็ได้พัฒนาสูตรเพื่อยกเลิกการใช้สาร Chloflurocarbons (CFC) เป็นส่วนประกอบ เนื่องจากคำนึงถึงผู้ใช้งาน และสภาพแวดล้อม ที่อาจได้รับผลกระทบต่อสารเคมี

WD-40

1965

Rocket Chemical Company ได้ผลักได้ WD-40® เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม เนื่องจากเห็นคุณสมบัติ หล่อลื่น ป้องกันติดขัด ไล่ความชื้นและกันสนิม นั้นเหมาะสมในการใช้ในกับเครื่องจักรและชิ้นส่วนตามโรงงานอุตสาหกรรม และก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วทั้งตลาดอุตสาหกรรมในเวลาต่อมาไม่นาน

WD-40

1969

ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น WD-40® ตามชื่อผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน WD-40® และได้ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่องภายใต้แบรนด์ 3 IN ONE , Carpet Fresh , Spot Shot ฯลฯ ขึ้นมาเพื่อสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและส่งสินค้าขายไปทั่ว โลก โดยเฉพาะตลาด ยุโรป อเมริกา เอเชีย และขายในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก รวมถึง ประเทศไทยด้วย

WD-40

2014

WD-40® ได้ปรับปรุบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อโดยได้เปิดตัวสินค้า WD-40® SPECIALIST โดยประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ซึ่งแบ่งออกไปตามลักษณะการใช้งานซึ่งหากจะแบ่งออกไปอีก เราสามารถแบ่ง WD-40® SPECIALIST ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และ กลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

WD-40

2018

WD-40® ได้เพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่โดยการเจาะกลุ่มไปที่คนรักจักรยานโดยประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด