สุดยอดน้ำมันอเนกประสงค์ของมืออาชีพตัวจริง

ด้วยสูตร ลับเฉพาะที่ได้รับการพัฒนามากกว่า 56 ปี ให้ประสิทธิ ภาพหล่อลื่นและป้องกันสนิมได้มากกว่า 7 เท่าใช้ CO2 เป็นตัวขับไม่ใช้ก๊าซไฮโดรคาร์บอนจึงปลอดภัยกว่า ติดไฟยากกว่าและมีปริมาณน้ำมันมากกว่ายี่ห้ออื่น ๆ 30% ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีสารก่อมะเร็ง ไม่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง ไม่มีสาร CFC เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ WD-40® ประกอบด้วย

น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40®

ผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง WD-40®

ผลิตภัณฑ์เฉพาะทางสำหรับรถยนต์ WD-40®

ผลิตภัณฑ์หล่อลืนและทำความสะอาดจักรยาน WD-40®

ผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง WD-40® SPECIALIST

WD-40® SPECIALIST เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการใช้งาน กับอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะทาง ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นแบ่งแยกไปตามลักษณะอุปกรณ์และงานที่ใช้ WD-40® SPECIALIST ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ซึ่งแบ่งออกไปตามลักษณะการใช้งานซึ่งหากจะแบ่งออกไปอีก เราสามารถแบ่ง WD-40® SPECIALIST ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และ กลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

ผลิตภัณฑ์หล่อลืนและทำความสะอาดจักรยาน WD-40® BIKE

WD-40® SPECIALIST เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการใช้งาน กับอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะทาง ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นแบ่งแยกไปตามลักษณะอุปกรณ์และงานที่ใช้ WD-40® SPECIALIST ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ซึ่งแบ่งออกไปตามลักษณะการใช้งานซึ่งหากจะแบ่งออกไปอีก เราสามารถแบ่ง WD-40® SPECIALIST ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และ กลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่น